Brána

      Kryštof Přiznání

Lidový zvyk stavění svatebních bran na vesnici je velmi rozšířené a to jistě v jakékoli části Čech a Moravy.

Svatební brána je přímo spojená s významem loučení se svobodou, ženicha nebo nevěsty z vesnice, ze které pochází, kde se na rodil/a nebo bydlí. Svatební brána se staví k domu, jenž je domovem osoby, odkud se na cestu ze svobody k manželství vydává.